Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Art.nr: NA10013
På lager
Plakat Rovfugler*

Pris: kr 81,00
Del med andre:

ROVFUGLER
Tøff pryd for hytte, bod og garasje.
Denne fugleplakaten viser norske rovfugler i flukt og hvilepositur.
Fugleplansjen viser de fleste vanlige og truete rovfugler som kan finnes i Norge. Både voksne og ungene er vist.

Størrelse: 50 x 70 cm. Svanemerket. Sendes godt emballert i rull. Tegnet av Staffan Ullstrom for Norges Naturvernforbund.

Rovfuglarter på plakaten: Havørn, Kongeørn, Storskrikørn, Småskrikørn, Musevåk, Fjellvåk, Vespevåk, Hønsehauk, Spurvehauk, Glente, Svartglente, Fiskeørn, Sivhauk, Myrhauk, Enghauk, Steppehauk, Jaktfalk, Vandrefalk, Lerkefalk, Dvergfalk, Aftenfalk, Tårnfalk.