Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Art.nr: NA10051
På lager
Felthåndbok fugler i nærmiljø*

Pris: kr 200,00
Del med andre:

 

Boken presenterer 80 fuglearter som finnes spredd over det ganske land. Fuglearter i Norge beskrives grundig - utseende, forekomst, lyder, hekking og observasjonstips - og med fotografier.

Innledende kapittel med beskrivelse av fuglenes fascinerende verden og hvordan de tilpasser seg årstidene. I tillegg gis mange tips om hva vi kan gjøre for å få et artsrikt fugleliv rundt oss: foringstips og fuglekasser, vegetasjon som gir mat og beskyttelse og hvordan vi kan legge forholdene til rette for artsriktig hekking.

192 sider. Plastomslag for bedre holdbarhet i felt.
Forfatter Olav Hogstad.
Revidert utgave, 2008.
Cappelens Naturhåndbøker.